Tag

, , , , , , , , , , , ,


MAJLIS TA’LIM UMMATU WAHIDAH SUMATERA SELATAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah Alloh SWT dan atas dasar rasa sesama manusia serta rasa persaudaraan umat muslim khususnya untuk mewujudkan masyarakat yang hakiki serta mencapai kemaslahatan yang Badaltun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur.

Majlis Ta’lim Ummatu Wahidah di bentuk untuk menjadi wadah kekeluargaan yang dihimpun guna mempererat tali silaturahmi antar sesama Jama’ah Majlis Ta’lim Ummatu Wahidah serta sesama Muslim dan Umat Penganut Agama dan Kepercayaan lainya tanpa membedakan suku, ras, agama serta asal daerah. Juga untuk memurnikan ajaran Tauhid serta membina Akhlak yang baik yang diterangkan Oleh Alloh SWT serta Nabi Muhammad Saw di dalam Al-qur’an maupun Hadist sehingga mereka tidak mudah tergoyahkan serta terprovokator oleh kepentingan dari segelintir pihak yang menginginkan Ummat serta Rakyat menjadi Korban.

Sadar sepenuhnya akan tanggung jawab sebagai Kholifah dimuka Bumi, semoga Majlis Ta’lim Ummatu Wahidah dapat membimbing serta menghadapi dan meniti berbagai halangan dan rintangan sehingga terbentuk JATI DIRI MUKMIN yang berguna dan bermanfaat bagi Masyarakat, Agama, Keluarga serta Pemerintah.

Semua Umat Muslim sedunia pada hakekat yang sebenarnya adalah Saudara sesuai dengan perumpamaan Anatomi Tubuh apabila yang satu sakit maka bagian yang lainpun terasa sakit maka dengan Persaudaraan itulah Majlis Ta’lim Ummatu Wahidah mengajak seluruh Umat Muslim untuk bersatu dan bergandengan tangan menyongsong hari depan yang lebih baik dan semoga Alloh SWT meridhoi segala Niat serta perbuatan baik yang Zohir maupun Batin.

VISI  : Mempersatukan dan memperkokoh Persaudaraan yang mengedepankan rasa kebersamaan dalam mencapai cita – cita sehingga menjadi tempat bernaungnya Umat Manusia dan Menjadikan Manusia khususnya Umat Muslim bisa berdiri sendiri dan menjadi suri tauladan yang baik di Propinsi Sumatera Selatan pada khususnya sehingga tercapainya kemaslahatan Ummat serta harkat dan martabat atas dasar Ukhuwah Islamiah dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.

MISI  : Mengajak manusia mentauhidkan Alloh SWT sehingga sebaik – baiknya Manusia bisa bermanfaat pada yang lainya sehingga terbentuk masyarakat yang Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur.

اَمِيْنِ ياَرَبَّ الْعَالَمِيْنِ

Amin ya robbal ’alamin

Iklan