Tag

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


34.         Jika engkau hendak menuntut-nya
  Carilah Guru yang bijaksana
Dimana juga ada ilmu-nya
      Meskipun ada di Negeri Hina

35.    Tuntut oleh-mu bersungguh hati
          Selagi hidup sebelum mati
          Jika tak dapat jangan berhenti
          Diri Haqiqat harus di dapati

36.       Jika kita hendak sempurna
   Jalan Sufi itu berguna
               Boleh dibawa kemana-mana
              Asal mengerti diri-mu Fana

37.    Jika berenang di lautan Sufi
          Karam dilaut tidak bertepi
          Hidup didunia seperti mimpi
          Alloh Ist’bat diri-mu Nafi

38.         Dirimu Nafi telah didapati
                Hilangnya itu di-Ilmu sifat
                               Karena makhluq tidak mendapati
              Alloh itu tiada bertempat

39.    Serta pula tiada sesuatu
          Meliputi ‘alam kebesaran-Nya itu
          Tidak bertempat telah tertentu
          Luas dan limpah ZatNya itu

40.             Didapati oleh-mu akan Haqiqat-nya
Haqiqat dari itu nama-nya
        Jika hendak kita mengenalnya
             Tiga Martabat segera di dapatnya

41.     Sukar didapat tidak terkira
           Seribu saat itu tiada
           Dikenal martabat tiga perkara
           Satu Haqiqat tiada lainya

42.           Tiga martabat namanya itu
                                Martabat Adam permulaan-nya itu
                                   Martabat Muhammad telah tertentu
                    Martabat Alloh ketiganya itu

43.   Bernama Adam apa nama-nya
         Muhammad itu bagaimana tetap-nya
         Alloh itu bagaimana keadaan-nya
         Jika kenal Ma’rifat nama-nya

44.                Telah dikenal tiga martabat itu
                   Dikenal Haqiqat satu persatu
                              Alloh, Muhammad, Adam tertentu
               Tiga nama hukum-nya satu

45.    Tiga martabat satu hukumnya
          Jika dikenal itu Haqiqat-nya
          Fikir olehmu selama-lamanya
          Jadi apa pada diri-nya

46.       Hendak didapat itu Haqiqat-nya
         Tiap-tiap nama ada orang-nya
          Fikir olehmu selama-lamanya
          Jangan sampai engkau terlena

47.     LAISYA KAMISLIHI SYAI’UN itu sifat-nya
           Tak ada rupa tak ada warnanya
           Tidak sama dengan sekalian-nya
           Alloh itu akan nama-nya

48.      Alloh itu namanya diri
             Tidak lepas sehari-hari
                           Luas dan limpah tidak terperi
                              Yang punya nama sukar di cari

49.     Sukar dicari kurang di tuntut
           Takut tak dapat itu tak patut
           Diri bernama Malaikat Ma’bud
           Itu haqiqat boleh di-syuhud

50.     Boleh di-syuhud haqiqat diri
  Jangan lepas sehari-hari
          Tuntut olehmu pagi dan sore
      Ilmu haqiqat segera di cari

51.   Bersabda Nabi Shollallahu’alaihi wasalam
         Tiada mengambil Malaikat Burham
         Tiada sempurna mengenal tuahan
         Mengenal diri yang di-wajibkan

52.      Man’arofa nafsahu inilah dalil-nya
               Faqod’aropa rabbahu ini sabda-nya
        Barang siapa mengenal diri-nya
       Mengenal pula akan Tuhan-Nya

53.   Telah dikenal haqiqat dirinya
         Bernama Alloh tiada lainnya
         Dirimu dapat banyak namanya
         Disimpulkan laut itu diri-nya

54.     Bernama pula hati nurani
          Boleh dibawa kesana-sini
                 Hendak didapat sekarang ini
                Dirimu dapat Jasim-mu fani

55.   Tidak berdaya sekalian jasadnya
         Itu hati banyak namanya
         Bila boleh makhluk membilangnya
         Malaikat Alloh yang mengetahui

56.    Bernama Qalbi sebutan itu
                Ada kepada Makhluk tertentu
            Bernama tempat hati disitu
                   Nur Muhammad nama-Nya itu

57.   Nur Muhammad Haqiqat sesuatu
         Ibu Arwah nama-ya itu
         Sekalian ‘alam asalnya itu
         Gajah dan semut, kayu dan batu

58.       Itulah asal segala alam
                                     Rachmat limpah siang dan malam
                                    Meliputi sekalian luar dan malam
                        Ini bernama Kholiqul ‘alam

59.     Kholiqul ‘alam pula di-syuhud
           Karamkan dirimu di alam laut
           Ombaknya besar kalang kabut
           Ibarat ikan mencari laut

60.      Mencari Laut ke hilir ke hulu
               Karamkan dirimu di alam laut
              Ombaknya besar kalang kabut
   Ibarat ikan mencari laut

61.   Ilmu Makrifat telah tertentu
        Ombaknya besar bertalu-talu
        Jika tidak dituntut selalu
        Gampang disebut sukar terlalu

62.   Karamkan dirimu di ‘alam sifat
Diri haqiqat sukar di dapat
         Sudah cukup ilmu yang didapat
 Baru mengerti arti makrifat

63.    Hendak didapat akan ilmu-nya
          Sangat damping tidak ada antaranya
          Sebab apa kita tak mendapatnya
          Karena terhijab pada dirinya

64.           Mengenal martabat telah disuruh
          Supaya engkau jangan keliru
Itulah asal kejadian ruh
               Supaya diketahui ilmu seluruh

65.    Kejadian ruh hendak dikenali
          Martabat Nabi awal sekali
          Martabat Rosul yang Terjalli
          Semuanya itu segera dikenali

66.              Martabat Rosul yang ketiganya
                                       Bernama ALLOH Martabat ke empatnya
     Kenal pula satu-persatu
 Jadi tahu apa diri-nya

Iklan