Tag

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


SAIR SUFI ARIFBILLAH

1.      Bismillah itu bermula kata
         Dengan Alloh yang amat nyata
         Memberi rohmat sekian rata
         Rohman dan Rohim turut beserta

2.     Ar Rohman pula sudah terlalu
                 Sangat murah diriNya itu                 
               Kepada mahkluk segala sesuatu  
           Beserta semua kayu dan batu

3.      Ar Rohim pula turut beserta
          Mengasihi mu’min sekalian rata
          Qodrat, Irodat, sudahlah nyata
          Zohir dan bathin semua rata

4.   Zohir dan batin telah tertentu
      Meliputi ‘alam tempat-Nya itu
     Qodrat berlaku setiap waktu  
     Tiada lepas tiap-tiap sesuatu

5.     Qodrat berlaku siang dan malam
         RahmanNya meliputi sekalian ‘alam
         Ibarat laut yang amat dalam
         Disinilah tempat kita menyelam

6.      Menyelamlah kita sekalian nyata
   Kedalam laut yang sudah ada
Hilanglah jasad semua ada
Tinggal laut semata – mata

7.  Berenanglah kita siang dan malam
      Kedalam laut yang amat dalam
      Tiada kesudahan siang dan malam
      Tiada timbul tiada tenggelam

8.          Berenanglah sudah kita semuaNya
Kedalam laut tiada tepiNya
        Hilanglah diri kita didalamNya
            Laut Wahdaniat itulah namaNya

9.  Karamlah diri sekalian rata
      Didalam laut yang sudah nyata
      Diri bathin telah merasa
      Itulah haqiqat diri kita

10.        Haqiqat diri telah tertentu
                      Nur muhammad namaNya itu
          Jika tahu bagaimana itu
                           Inilah namaNya haqiqat sesuatu

11.   Ilmu sufi wajib dicari
        Semasa hidup sebelum mati
        Tuntut olehmu jangan berhrnti
        Supaya ilmumu mesra dihati

12.          Mesrah dihati itu berguna
                      Boleh dibawa kemana – mana
             Jika dirimu merasa fana
                        Guru-mu senang rasa bahagia

13.  Guru mengajar sudah didapat
        Selagi hidup sebelum mati
        Tuntut olehmu jangan berhenti
        Itulah yang boleh di bawa mati

14.         Yang mati itu bukanlah olahan
                            Hendaklah menuntut Nabi Zat Tuhan
                      Jangan berpegang pada perbuatan
                  Semuanya itu perbuatan syaitan

15.   Perbuatan syaitan semuanya kita
         kalau hanya menuntut Fiqih semata
         Tidak menuntut Haqiqat kita
         Itulah namanya mata yang buta

16.            Buta mata kedua belahnya
                          Menuntut Fiqih hanya semata
                                           Memegang amal mengharap pahalanya
                              Tiada menuntut Haqiqat dirinya

17.      Amal ditutuntut banyak bersalahan
           Umpama kuli ambil upahan
           Hatinya berharap akan balasanya
           Tiada menuntut ilmu-Nya Tuhan

18.           Jika berharap akan pahalanya
        Pahala itu jadi Tuhan-Nya
                           Waktu bercerai nyawa dan badanya
                       Berwarna-warni rupa tempatnya

19.        Bermacam-macam rupa datangnya
              Itulah cahaya segala amalnya
              Waktu kita terpandang rupanya
              Putus nyawa itulah Tuhan-Nya

20.     Fiqih selalu sangatlah salah
                    Sebab menuntut amalnya itulah
                           Tidak iya menuntut Ilmu-Nya Alloh
               Itulah maka hukumnya salah

21.       Memegang amal hukumnya salah
             Sabda Nabi demikian pula
             Awal agama Ma’rifat itulah
             Awaluddin mengenal Alloh

22.          Nabi tidak menuntut pahala
                     Di suruh menuntut Alloh SWT
               Supaya kita jangan tersalah
              Mengikuti dalil Awal itulah

23.     Dalil Awal bukan olahan
           Terlebih dahulu mengenal Tuhan
           Baharu mengetahui tak ada perbuatan
           Sehingga mesrah seluruh badan

24.            Terlalu mesrah luar dan dalam
                Menerangi pula seluruh ‘alam
              Tiada lepas siang dan malam
                     Kepada sekalian orang ber-Iman

25.    Kafir dan Islam bukan olahan
          Sangat damping kepada Tuhan
          Terlalu mesrah kepada ketahuan
          Ibarat air dengan tumbuh-tumbuhan

26.          Jika kita hendak mengenalnya
                 Syari’at, Haqiqat itu namaNya
            Kenal pula antara keduanya
             Baru mengenal akan diriNya

27.     Syari’at itu apa bedanya
           Haqiqat itu apa hukumnya
           Kenal pula antara keduanya
           Baru mengenal akan dirinya

28.       Syari’at itu adalah awal-nya
                  Baru Haqiqat yang kedua-nya
                   Ada Syari’at tiada Haqiqat-nya
            Jadi hampa itu hukum-nya

29.    Haqiqat ada dalilnya itu
          Baru Syari’at dalil tertentu
          Ada Haqiqat tiada Syari’at-nya itu
          Nama-nya bathil hukum-nya itu

30.          Syari’at, Haqiqat itu IlmuNya
            Dua nama satu hukum-nya
         Jika kita mengetahui-nya
                       Inilah misal demikian bunyi-nya

31.    Ibarat satu buah kelapa
         Kulit dan isi tidak serupa
         Jangan engkau salah menerpa
         Bedakan kulit dengan isi-nya

32.         Syari’at itu misal kulit-nya
           Haqiqat itu misal isi-nya
                                      Supaya di kenal saudara sekalian-nya
                                         Isi yang murni perlu kita memakai-nya

33.    Fikir olehmu bersungguh hati
           Selagi hidup jangan berhenti
           Diri Haqiqat di jaga pasti
           Itu yang boleh di bawa mati

Iklan