Tag

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


 

Salam Admin Programer blog MT. Ummatu Wahidah

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Bismillahirrohmanirrohim.

Dengan nama Alloh yang amat Murah pada menganugrahi ni’mat yang besar-besar lagi amat menganugrahi nikmat yang seni-seni jua.

الْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَاسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّابَعْدُ

Alhamdulillahi robbil ’alamin, wassholathu wassalam, ’ala sayidil mursalin wa’ala alihi wasohbihi ajma’in, amma ba’du.

Segala puji hanya tertentu kepada Alloh SWT, semua kehendak dan kemauan itu dari Alloh SWT.

Sholawat salam atas Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang dengan seterang-terangnya, sehingga umatnya yang mengikuti ajaranya terhindar dari kesesatan dan kemungkaran, ajaran yang pertama dan utama adalah mengajari tentang ke-Tuhanan atau Tauhid dikota Mekah selama ± 13 tahun dengan tulus ikhlas tampa pamrih.

Pertama kali yang mempercayai ajaran Islam Rosullulloh ini adalah Siti Khodijah istri Rosul itu sendiri lalu berikutnya yaitu Abu Bakar, dengan masuknya Abu Bakar banyaklah masyarakat kota mekah secara berangsur-angsur masuk Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW.

Dengan demikian pelajaran Tauhid ini sangat penting pokok pertama dan utama dalam Islam, bahkan diwajibkan sebagaimana hadist Nabi :

اَوَّالُ الدِّيْنِ مَعْرِفَةُ اللهِ

Awwaluddin ma’rifatulloh.

Artinya : Awal Agama mengenal Alloh.

Awal Agama Islam itu adalah mengenal atau tau dengan Alloh, dan arti Agama bahasa sangsekerta (A) artinya tidak, dan (gama) artinya kacau, jadi Agama dalam bahasa sangsekerta atau Jawa kuno artinya tidak kacau.

Dan maksud (addin) dalam bahasa arab adalah akal.

اَلدِّيْنُ عَقْلٌ

Addinu ’aqlun :      (Agama itu akal )

Maksudnya, orang yang berAgama itu adalah orang yang berAkal dan berfikir sampai kepada Alloh, inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Maka pelajarilah keTauhidan itu tuntutlah Guru yang Roseh atau Guru Mursyd yang bijaksana dalam membimbing ilmu keTauhidan, karena menuntut ilmu keTauhidan ini terlebih dahulu mensucikan sifat-sifat yang jahat, seperti takabur, sombong, pongah, riak, sum’ah, hasud, munkar, syrik, dan lainya.

Untuk menghilangkan perangai atau sifat yang jahat tersebut, perlu petunjuk dari  Guru yang ahli di bidang ini, anjuran kami tuntutlah, tuntutlah, tuntutlah pelajarilah dengan seksama dan dengan bimbingan Guru yang patut ditiru dan di tauladani.

Dan kami hamba yang Fakir dengan izin Alloh, membuat blog WordPress Majlis Ta’lim Ummatu Wahidah ini bertujuan untuk memberikan Basis informasi kepada anggota Majlis Ta’lim Ummatu Wahidah pada khususnya dan juga informasi bahwa di Sumatera Selatan yang tepatnya di kota Palembang yang merupakan wadah/tempat menimbah ilmu pengetahuan islam yang berlandaskan pokok utama ilmu Tauhid, Dan juga merupakan jembatan untuk memper-eratkan hubungan sesama mukmin islam, dan menjaga kerukunan antara umat agama dan kepercayaan lainya, dalam kesejahteraan dan kedamaian di negara tercinta Indonesia ini dengan hati yang suci bersih ingat pada Alloh, fikiran yang sadar sepenuh sadar yang selalu terjaga terhindar daripada hawa nafsu dan kejahatan, serta sikap perbuatan yang mawas diri dan bijaksana yang sesuai dengan hakikat islam yaitu selamat.

Demikianlah semoga isi blog/media ini menjadi ilmu dan amal sepanjang kehidupan kita. Kami berpesan pelajarilah Tauhid dengan tekun dan sunguh-sunguh, dan dengan kejelian, belajarlah kepada Guru Mursyd yang bisa menunjukkan dan menuntun kita kejalan yang benar jalan Ma’rifat.

Maka Fahamkanlah, akan pelajaran ini dengan akal yang Showfi dan bicara yang sempurna.

اَمِيْنِ ياَرَبَّ الْعَالَمِيْنِ

Amin ya robbal ’alamin.

Al Faqir Ahmad Syukri bin Zainudin bin Toyib bin Asir bin Melok. (Programer blog Majelis Taklim Ummatu Wahidah Samaniah )
Iklan